Giải bài 1 Trang 195 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 195 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 195 SGK Sinh học 9:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3.

Bảng 65.3. Chức năng của các bộ phận ở tế bào

Giai bai 1 Trang 195 SGK Sinh hoc lop 9 - De bai

Lời giải câu 1 Trang 195 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 65.3. Chức năng của các bộ phận ở tế bào

Giai bai 1 Trang 195 SGK Sinh hoc lop 9 - Loi giai

BAIVIET.COM