Giải bài 1 Trang 194 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 194 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 194 SGK Sinh học 9:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.1.

Bảng 65.1. Chức năng của các cơ quan ở cây có hoa

Giai bai 1 Trang 194 SGK Sinh hoc lop 9 - De bai

Lời giải câu 1 Trang 194 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 65.1. Chức năng của các cơ quan ở cây có hoa

Giai bai 1 Trang 194 SGK Sinh hoc lop 9 - Loi giai

(BAIVIET.COM)