Giải bài 1 Trang 192 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 192 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp.

Đề bài 1 Trang 192 SGK Sinh học 9:

Hãy điền các số tương ứng với các nhóm thực vật vào đúng vị trí của cây phát sinh ở hình 64.1.

1. Tảo

2. Dương xỉ

3. Các cơ thể sống đầu tiên

4. Dương xỉ cổ

5. Các thực vật cạn đầu tiên

6. Hạt kín

7. Tảo nguyên thủy

8. Rêu

9. Hạt trần

Giai bai 1 Trang 192 SGK Sinh hoc lop 9 - De bai

Lời giải câu 1 Trang 192 SGK Sinh học lớp 9:

Giai bai 1 Trang 192 SGK Sinh hoc lop 9 - Loi giai

(BAIVIET.COM)