Giải bài 1 Trang 191 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 191 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 58: Đa dạng sinh học (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 191 SGK Sinh học 7:

Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 191 SGK Sinh học lớp 7:

Số loài động vật ở môi trường nhiệt đới cao hơn hẳn so với tất cả những môi trường địa lí khác trên Trái đất vì:

– Môi trường nhiệt đới có khí hậu nóng, ẩm tương đối ổn định, thích hợp với sự sống của mọi loài sinh vật .

– Lượng thực vật phong phú, đa dạng cung cấp nguồn thức ăn cho nhiều nhóm động vật.

– Khu hệ sinh thái đa dạng, nhiều kiểu môi trường sống.

BAIVIET.COM