Giải bài 1 Trang 19 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 19 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.

Đề bài 1 Trang 19 SGK Địa lí 6:

Tại sao khi sử dụng bản đồ, trước tiên chúng ta phải xem bảng chú giải?

Lời giải câu 1 Trang 19 SGK Địa lí lớp 6:

Khi sử dụng bản đồ, trước tiên phải xem bản chú giải vì:

– Hệ thống các kí hiệu bản đồ rất đa dạng nên khi đọc bản đồ, trước hết cần đọc bảng chú giải để nắm được đầy đủ ý nghĩa của các kí hiệu sử dụng trên bản đồ.

– Bảng chú giải không chỉ giải thích các kí hiệu trên bản đồ, mà còn giúp người đọc thấy được những đối tượng địa lí cùng với các đặc trưng về số lượng và chất lượng của chúng (thông qua kích thước kí hiệu, màu sắc kí hiệu…).

(BAIVIET.COM)