Giải bài 1 Trang 189 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 1 Trang 189 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 29: Thấu kính mỏng.

Đề bài 1 Trang 189 SGK Vật lý lớp 11:

Thấu kính là gì? Kể các loại thấu kính

Lời giải câu 1 Trang 189 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 1 Trang 189 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)