Giải bài 1 Trang 186 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 186 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân.

Đề bài 1 Trang 186 SGK Vật lý lớp 12:

Hãy chọn câu đúng.

Năng lượng liên kết riêng

A. giống nhau với mọi hạt nhân.

B. lớn nhất với các hạt nhân nhẹ.

C. lớn nhất với các hạt nhân trung bình

D. lớn nhất với các hạt nhân nặng.

Lời giải câu 1 Trang 186 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là C.

Năng lượng liên kết riêng lớn nhất với các hạt nhân trung bình là những hạt nhân nằm ở khoảng giữa của bảng tuần hoàn ứng với: 50 < A < 95.

(BAIVIET.COM)