Giải bài 1 Trang 186 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 186 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết.

Đề bài 1 Trang 186 SGK Sinh học 8:

Trình bày cơ chế hoạt động của tuyến tụy

Lời giải câu 1 Trang 186 SGK Sinh học lớp 8:

– Sự phối hợp hoạt động của các tế bào α và β của đảo tụy trong tuyến tụy khi lượng đường trong máu giảm hay tăng chính là để giữ cho nồng độ đường trong máu được ổn định.

– Khi lượng đường trong máu giảm (sau hoạt động mạnh hoặc đói kéo dài) không chỉ các tế bào α của đảo tụy hoạt động tiết glucagon mà còn có sự phối hợp hoạt động của cả 2 tuyến trên thận. Tuyến này tiết cooctizon để góp phần vào sự chuyển hóa lipit và prôtêin làm tăng đường huyết.

BAIVIET.COM