Giải bài 1 Trang 186 SGK Hóa học lớp 12

Giải bài 1 Trang 186 SGK Hóa học lớp 12, phần bài tập Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế.

Đề bài 1 Trang 186 SGK Hóa học lớp 12:

Hãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất

Lời giải câu 1 Trang 186 SGK Hóa học lớp 12:

Có nhiều dạng năng lượng khác nhau như : nhiệt năng, hóa năng, điện năng, quang năng,..

(BAIVIET.COM)