Giải bài 1 Trang 185 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 185 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 61: Luật bảo vệ môi trường.

Đề bài 1 Trang 185  SGK Sinh học 9:

Trình bày sơ lược hai nội dung về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường của Luật bảo vệ môi trường Việt Nam.

Lời giải câu 1 Trang 185 SGK Sinh học lớp 9:

Hai nội dung của Luật Bảo vệ môi trường:

– Phòng chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường:

+ Liên quan tới việc sử dụng các thành phần môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật, các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan.

+ Cấm nhập khẩu các chất thải vào Việt Nam.

– Khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường:

+ Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghiệp thích hợp.

+ Những tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm bồi thường và khắc phục hậu quả về mặt môi trường.

(BAIVIET.COM)