Giải bài 1 Trang 185 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 185 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 41: Diễn thế sinh thái.

Đề bài 1 Trang 185 SGK Sinh học 12:

Thế nào là diễn thế sinh thái?

Lời giải câu 1 Trang 185 SGK Sinh học lớp 12:

Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

(BAIVIET.COM)