Giải bài 1 Trang 184 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 184 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 58: Tuyến sinh dục.

Đề bài 1 Trang 184 SGK Sinh học 8:

Trình bày các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng.

Lời giải câu 1 Trang 184 SGK Sinh học lớp 8:

– Tinh hoàn và buồng trứng, ngoài chức năng sinh sản tinh trùng và trứng, còn thực hiện các chức năng của tuyến nội tiết.

– Các tế bào kẽ trong tinh hoàn tiết hoocmon sinh dục nam (testôsterôn); các tế bào nang trứng tiết hoocmon sinh dục nữ (ơstrôgen).

BAIVIET.COM