Giải bài 1 Trang 184 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 184 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 56: Cây phát sinh giới động vật.

Đề bài 1 Trang 184 SGK Sinh học 7:

Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 184 SGK Sinh học lớp 7:

Ý nghĩa, tác dụng của cây phát sinh giới động vật:

– Cho biết nguồn gốc chung của giới động vật.

– Cho biết quá trình phát sinh, tiến hóa của giới động vật.

– Cho biết mối quan hệ họ hàng giữa các ngành động vật.

– Cho biết mức độ phong phú và đa dạng của các nhóm loài.

BAIVIET.COM