Giải bài 1 Trang 183 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 183 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 60: Liên minh Châu Âu.

Đề bài 1 Trang 183 SGK Địa lí 7:

Xác định ranh giới của Liên minh châu Âu trên bản đồ hành chính – chính trị châu Âu

Lời giải câu 1 Trang 183 SGK Địa lí lớp 7:

Xác định ranh giới của Liên minh châu Âu trên bản đồ hành chính – chính trị châu Ầu (chủ yếu các nước ở Tây Âu, Bắc Âu và Nam Âu).

(BAIVIET.COM)