Giải bài 1 Trang 181 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 181 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận.

Đề bài 1 Trang 181 SGK Sinh học 8:

Trình bày chức năng của các hoocmon tuyến tụy.

Lời giải câu 1 Trang 181 SGK Sinh học lớp 8:

Tuyến tụy là một tuyến phụ, vừa tiết dịch tiêu hóa (chức năng ngoại tiết) vừa tiết hoocmôn.

Có 2 loại hoocmôn là insulin và glucagôn có tác dụng điều hòa lượng đường trong máu luôn ổn định:

+ Insulin làm giảm đường huyết khi đường huyết tăng.

+ Glucagôn làm tăng đường huyết khi lượng đường trong máu giảm.

BAIVIET.COM