Giải bài 1 Trang 181 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 181 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 55: Tiến hóa về sinh sản.

Đề bài 1 Trang 181 SGK Sinh học 7:

Hãy kể các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 181 SGK Sinh học lớp 7:

Ở động vật có hai hình thức sinh sản chính. Đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

– Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có tế nào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau (mà do sự phân đôi cơ thể hoặc mọc chồi).

– Sinh sản hữu tính (có ưu thế hơn sinh sản vô tính). Trong sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng) , trứng thụ tinh phát triển thành phôi. Có hai hình thức thụ tinh ngoài và thụ tinh trong.

BAIVIET.COM