Giải bài 1 Trang 180 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 180 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã.

Đề bài 1 Trang 180 SGK Sinh học 12:

Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ.

Lời giải câu 1 Trang 180 SGK Sinh học lớp 12:

* Quần xã là một tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất và do đó quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. Các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sống của chúng.

* Sự khác nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật:

– Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Ví dụ, quần thể các cây thông, quần thể chó sói, quần thể trâu rừng,…

– Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau cùng sống trong một không gian nhất định. Ví dụ, quần xã núi đá vôi, quần xã vùng ngập mặn, quần xã hồ cá, quần xã rừng lim, quần xã đồng cỏ, quần xã cây bụi,…

(BAIVIET.COM)