Giải bài 1 Trang 18 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 18 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Đề bài 1 Trang 18 SGK Lịch sử 4:

Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì?

Lời giải câu 1 Trang 18 SGK Lịch sử lớp 4:

– Chia nước ta thành quận, huyện do chính người Hán cai quản.

– Bắt nhân dân lên rừng, xuống biển tìm sản vật quý công nạp cho chúng.

– Đưa người Hán sang ở chung với ta và bắt nhân dân ta phải theo phong tục người Hán, học chữ Hán.

(BAIVIET.COM)