Giải bài 1 Trang 179 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 1 Trang 179 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 28: Lăng kính.

Đề bài 1 Trang 179 SGK Vật lý lớp 11:

Lăng kính là gì? Nêu cấu tạo và các đặc trưng quang học của lăng kính.

Lời giải câu 1 Trang 179 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 1 Trang 179 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)