Giải bài 1 Trang 179 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 179 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 179 SGK toán lớp 3).

Đề bài 1 Trang 179 SGK Toán lớp 3:

a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509.

b) Viết các số 83507 ; 69134 ; 78507 ; 69314 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải câu 1 Trang 179 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 1 Trang 179 SGK Toan lop 3 - Loi giai

(BAIVIET.COM)