Giải bài 1 Trang 178 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 178 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp.

Đề bài 1 Trang 178 SGK Sinh học 8:

Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu sau :

STTTuyến nội tiếtVị tríTác dụng (vai trò)

Lời giải câu 1 Trang 178 SGK Sinh học lớp 8:

STTTuyến nội tiếtVị tríTác dụng (vai trò)
1Tuyến yênNằm ở nền sọLà tuyến quan trọng nhất tiết các hoocmon kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác. Đồng thời tiết các hoocmon có ảnh hưởng đến sinh trưởng, trao đổi glucôzơ, các chất khoáng, nước và co thắt cơ trơn.
2Tuyến giápNằm dưới sụn giáp, trước khí quảnCó vai trò quan trọng trong chuyển hóa vật chất và năng lượng của cơ thể.
3Tuyến cận giápNằm ngay sau tuyến giápCùng với tuyến giáp có vai trò điều hòa trao đổi canxi và phôtpho trong máu.

BAIVIET.COM