Giải bài 1 Trang 178 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 178 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể.

Đề bài 1 Trang 178 SGK Sinh học 7:

Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành Động vật:

1. Hô hấp

2. Tuần hoàn

3. Thần kinh

4. Sinh dục

Lời giải câu hỏi 1 Trang 178 SGK Sinh học lớp 7:

Sự phân hóa và chuyên hóa các hệ cơ quan của các ngành động vật được thể hiện ở bảng sau:

giai bai 1 trang 178 sgk sinh hoc lop 7 - loi giai 1 giai bai 1 trang 178 sgk sinh hoc lop 7 - loi giai 2

BAIVIET.COM