Giải bài 1 Trang 178 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 1 Trang 178 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 44: Sinh sản hữu tính ở động vật.

Đề bài 1 Trang 178 SGK Sinh học 11:

Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

Lời giải câu 1 Trang 178 SGK Sinh học lớp 11

Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:

– Sinh sản vô tính: không có sự hợp nhất của các giao tử đực với giao tử cái. Con sinh ra giống nhau và giống hệt mẹ về di truyền.

– Sinh sản hữu tính: có sự hợp nhất của giao tử đực (n) với giao tử cái (n) để hình thành hợp tử (2n), hợp tử phát triển thành phôi và thành cá thể mới mang thông tin di truyền của cả bố và mẹ.

BAIVIET.COM