Giải bài 1 Trang 177 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 177 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 177 SGK toán lớp 3).

Đề bài 1 Trang 177 SGK Toán lớp 3:

Viết các số :

a) Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm ;

b) Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy ;

c) Chín mươi nghìn chín trăm ;

d) Hai mươi hai nghìn không trăm linh hai.

Lời giải câu 1 Trang 177 SGK Toán lớp 3:

a) 76245

b) 51807

c) 90900

d) 22002

(BAIVIET.COM)