Giải bài 1 Trang 177 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 177 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 58Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

Đề bài 1 Trang 177  SGK Sinh học 9:

Tài nguyên không tái sinh và tái sinh khác nhau như thế nào?

Lời giải câu 1 Trang 177 SGK Sinh học lớp 9:

Tài nguyên không tái sinhTài nguyên tái sinh
Là nguồn tài nguyên sau khi khai thác và sử dụng bị cạn kiệt dần, không có khả năng phục hồi.Là nguồn tài nguyên sau khi khai thác và sử dụng hợp lí có thể phục hồi.
Gồm khí đốt thiên nhiên, than đá, dầu lửa.Gồm nguồn tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên biển, tài nguyên sinh vật.

(BAIVIET.COM)