Giải bài 1 Trang 176 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 176 SGK toán lớp 3, phần bài tập Ôn tập về giải toán.

Đề bài 1 Trang 176 SGK Toán lớp 3:

Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. Tính số dân của xã năm nay.

Lời giải câu 1 Trang 176 SGK Toán lớp 3:

Số dân của xã năm nay là : 5236 + 87 + 75 = 5398 (người)

Đáp số : 5398 người. 

(BAIVIET.COM)