Giải bài 1 Trang 174 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 174 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 53: Môi trường sống và sự vận động, di chuyển.

Đề bài 1 Trang 174 SGK Sinh học 7:

Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyển hoặc chỉ có một hình thức di chuyển.

Lời giải câu hỏi 1 Trang 174 SGK Sinh học lớp 7:

* Những đại diện có 3 hình thức di chuyển là : Vịt trời (đi, chạy, bay), châu chấu (đi, nhảy, bay) …

* Những đại diện có 2 hình thức di chuyển là : Vượn (đi, leo trèo), chim cánh cụt (bơi, đi) …

* Những đại diện có 1 hình thức di chuyển là : Cá chép (bơi), giun đất (bò), dơi (bay) …

BAIVIET.COM