Giải bài 1 Trang 173 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 173 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng.

Đề bài 1 Trang 173 SGK Vật lý lớp 10:

Phát biểu định nghĩa nội năng.

Lời giải câu 1 Trang 173 SGK Vật lý lớp 10:

Trong nhiệt động lực học, người ta gọi tống động năng và thê’ năng năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật.

(BAIVIET.COM)