Giải bài 1 Trang 172 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 172 SGK toán lớp 3, phần bài tập Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 172 SGK Toán lớp 3:

Tính nhẩm :

a) 3000 + 2000 x 2 =

(3000 + 2000) x 2 =

b) 14000 – 8000 : 2 =

(14000 – 8000) : 2 =

Lời giải câu 1 Trang 172 SGK Toán lớp 3:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau :

a) 3000 + 2000 x 2 = 7000 ;

(3000 + 2000) x 2 = 10000 ;

b) 14000 – 8000 : 2 = 10000 ;

(14000 – 8000) : 2 = 3000.

BAIVIET.COM