Giải bài 1 Trang 171 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 171 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 56: Khu vực Bắc Âu.

Đề bài 1 Trang 171 SGK Địa lí 7:

Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Bắc Âu đối với đời sống và sản xuất.

Lời giải câu 1 Trang 171 SGK Địa lí lớp 7:

Khí hậu lạnh giá về mùa đông ở khu vực Bắc Âu làm cho biển đóng băng về mùa đông ở khu vực giữa Thụy Điển và Phần Lan, gây khó khăn cho sản xuất và đời sống.

(BAIVIET.COM)