Giải bài 1 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8

Giải bài 1 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8, phần bài tập Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài 1 Trang 17 SGK Lịch sử 8:

Lập niên biểu những sự kiện chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Lời giải câu 1 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 8:

Niên đạiSự kiện
14 – 7 – 1789Quần chúng tấn công pháo đài nhà tù – nhà tù Ba-xtri
8 – 1979Thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
9 – 1971Công bố hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến
10 – 8 – 1792Lật đổ ách thống trị của phái lập hiến
21 – 9 – 1792Thành lập nền công hòa đầu tiên
2 – 6 – 1793Lật đổ phái Gi-rông đanh, phái Gia-cô-banh lên nắm quyền
27 – 7 – 1794Đảo chính lật đổ Gia cô banh

(BAIVIET.COM)