Giải bài 1 Trang 17 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 17 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí.

Đề bài 1 Trang 17 SGK Địa lí 6:

Trên quả Địa cầu, hãy tìm các điểm có toạ độ địa lí sau: 80ºĐ và 30ºN; 60ºT và 40ºN

Lời giải câu 1 Trang 17 SGK Địa lí lớp 6:

Trên quả Địa cầu, các điểm có toạ độ địa lí:

+ M (80ºĐ và 30ºN) là toạ độ của một địa điểm ở giữa Ấn Độ Dương.

+ N (60ºT và 40ºN) là toạ độ của một địa điểm thuộc vùng biển phía Đông Ắc-hen-ti-na.

(BAIVIET.COM)