Giải bài 1 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo.

Đề bài 1 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12:

Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ – dơ – pho ở điểm nào?

Lời giải câu 1 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12:

Mẫu nguyên tử của Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-đơ-pho là các electron chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là quỹ đạo dừng.

BAIVIET.COM