Giải bài 1 Trang 169 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 169 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 51: Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.

Đề bài 1 Trang 169 SGK Sinh học 7:

Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú móng Guốc. Phân biệt thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ.

Lời giải câu 1 Trang 169 SGK Sinh học lớp 7:

* Đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc là :

– Số lượng ngón chân tiêu giảm, đốt cuối của mỗi ngón có bao sừng bao bọc, được gọi là guốc.

– Di chuyển nhanh, vì thường có chân cao, trục ống chân, cổ chân, bàn và ngón chân gần như thẳng hàng, chỉ những đốt cuối của ngón chân có guốc mới chạm đất (diện tích tiếp xúc với đất hẹp).

* Phân biệt thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ

Thú Guốc chẵnThú Guốc lẻ
– Móng guốc có hai ngón chân giữa phát triển bằng nhau.

– Đa số sống theo đàn.

– Có loài ăn tạp, có loài ăn thực vật, nhiều loài nhai lại.

– Móng guốc có một hoặc ba ngón chân giữa phát triển nhất.

– Sống theo đàn (ngựa) hoặc sống đơn độc (tê giác).

– Ăn thực vật, không nhai lại.

BAIVIET.COM