Giải bài 1 Trang 169 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 1 Trang 169 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975.

Đề bài 1 Trang 169 SGK Lịch sử 9:

Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì?

Lời giải câu 1 Trang 169 SGK Lịch sử lớp 9:

+ Thể hiện ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam thống nhất, độc lập và xã hội chủ nghĩa.

+ Tạo cơ sở để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội.

+ Tạo điều kiện phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước để xây dựng kinh tế, phát triển văn hoá, tăng cường khả năng quốc phòng – an ninh và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

(BAIVIET.COM)