Giải bài 1 Trang 168 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 168 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 168 SGK toán lớp 3).

Đề bài 1 Trang 168 SGK Toán lớp 3:

Tính :

a) (13829 + 20718) x 2 ;

b) (20354 – 9638) x 4 ;

c) 14523 – 24964 : 4 ;

d) 97012 – 21506 x 4.

Lời giải câu 1 Trang 168 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 1 Trang 168 SGK Toan lop 3 - Loi giai

(BAIVIET.COM)