Giải bài 1 Trang 168 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 168 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

Đề bài 1 Trang 168 SGK Sinh học 8:

Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

Lời giải câu 1 Trang 168 SGK Sinh học lớp 8:

Giai bai 1 Trang 168 SGK Sinh hoc lop 8

BAIVIET.COM