Giải bài 1 Trang 167 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 167 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 51: Nấm.

Đề bài 1 Trang 167 SGK Sinh học 6:

Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì?

Lời giải câu 1 Trang 167 SGK Sinh học lớp 6:

+ Cấu tạo mốc trắng: dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào. Sợi mốc trong suốt, không màu, không có chất diệp lục.

+ Cấu tạo nấm rơm : sợi nấm màu trắng bám vào giá thể là cơ quan sinh dưỡng, mũ nấm là cơ quan sinh sản. Sợi nấm gồm nhiều tế bào phân biệt nhau bởi các vách ngăn, mỗi tế bào có 2 nhân; không có chất diệp lục.

+ Sinh sản: mốc trắng và nấm rơm sinh sản bằng bào tử.

– Mốc trắng: cuống của túi bào tử gắn với sợi nấm. Túi bào tử hình cầu, chứa các bào tử.

– Nấm rơm: mũ nấm là cơ quan sinh sản, nằm trên cuống nấm; dưới mũ nấm có các phiến mỏng chứa nhiều bào tử.

BAIVIET.COM