Giải bài 1 Trang 167 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 167 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 55: Kinh tế châu Âu.

Đề bài 1 Trang 167 SGK Địa lí 7:

Vì sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao?

Lời giải câu 1 Trang 167 SGK Địa lí lớp 7:

Ba nguyên nhân chính làm cho sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao: Nền nông nghiệp thâm canh, phát triển ở trình độ cao. Áp dụng các tiến bộ khoa học – kĩ thuật tiên tiến; gắn chặt với công nghiệp chế biến.

(BAIVIET.COM)