Giải bài 1 Trang 166 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 166 SGK toán lớp 3, phần bài tập Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 166 SGK Toán lớp 3:

Có 40 kg đường đựng đều trong 8 túi. Hỏi 15 kg đường đựng trong mấy túi như thế ?

Lời giải câu 1 Trang 166 SGK Toán lớp 3:

Số ki-lô-gam đường đựng trong mỗi túi là :

40 : 8 = 5 (kg)

Số túi cần có để đựng hết 15kg đường là :

15 : 5 = 3 (túi)

Đáp số : 3 túi.

(BAIVIET.COM)