Giải bài 1 Trang 165 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 165 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Đề bài 1 Trang 165 SGK Vật lý lớp 10:

Khí lý tưởng là gì?

Lời giải câu 1 Trang 165 SGK Vật lý lớp 10:

Khí lý tưởng là một loại chất khí tưởng tượng chứa các hạt giống nhau có kích thước vô cùng nhỏ so với thể tích của khối khí và không tương tác với nhau, chúng chỉ va chạm đàn hồi với tường bao quanh khối khí.

(BAIVIET.COM)