Giải bài 1 Trang 165 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 165 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật.

Đề bài 1 Trang 165 SGK Sinh học 12:

Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường?

Lời giải câu 1 Trang 165 SGK Sinh học lớp 12

Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính có ý nghĩa quan trọng trong chăn nuôi gia súc, bảo vệ môi trường. Trong chăn nuôi, người ta có thể tính toán một tỉ lệ các con đực và cái phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế. Ví dụ, với các đàn gà, hươu, nai,… người ta có thể khai thác bớt một số lượng lớn các cá thể đực mà vẫn duy trì được sự phát triển của đàn.

BAIVIET.COM