Giải bài 1 Trang 164 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 164 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 50: Vi khuẩn (tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 164 SGK Sinh học 6:

Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên ?

Lời giải câu 1 Trang 164 SGK Sinh học lớp 6:

Trong thiên nhiên, vi khuẩn tham gia vào quá trình tuần hoàn của vật chất: Chúng phân hủy xác sinh vật thành các chất vô cơ và hữu cơ khác nhau, một phần các chất trả vào không khí, một phần khác được cây hấp thụ để sản sinh ra chất hữu cơ mới, phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đời sống của sinh vật khác.

BAIVIET.COM