Giải bài 1 Trang 163 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 163 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu.

Đề bài 1 Trang 163 SGK Địa lí 7:

Trình bày sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo ở châu Âu.

Lời giải câu 1 Trang 163 SGK Địa lí lớp 7:

Châu Âu đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo thể hiện ở các điểm sau:

– Có các tôn giáo chính: Thiên Chúa, Tin Lành và Chính Thống, đạo Hồi (một bộ phận nhỏ).

– Nhiều dân tộc sống đan xen vào nhau, có ngôn ngữ riêng và nền văn hóa riêng. Các dân tộc này tồn tại bên nhau và giữ nét đặc thù văn hóa của mình, đồng thời vẫn tiếp thu văn hóa của dân tộc khác trong cùng quốc gia.

– Có 3 nhóm ngôn ngữ chính: La-tinh, Giéc-man và Xla-vơ. Các nhóm này chia ra rất nhiều ngôn ngữ nhỏ, chưa kể đến các nhóm ngôn ngữ địa phương.

(BAIVIET.COM)