Giải bài 1 Trang 162 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 162 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 31: Hiện tượng quang điện trong.

Đề bài 1 Trang 162 SGK Vật lý lớp 12:

Chất quang dẫn là gì?

Lời giải câu 1 Trang 162 SGK Vật lý lớp 12:

Chất quang dẫn là chất dẫn điện kém khi không được chiếu sáng và trở thành dẫn điện tốt khi được chiếu ánh sáng thích hợp.

BAIVIET.COM