Giải bài 1 Trang 162 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 162 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ.

Đề bài 1 Trang 162 SGK Vật lý lớp 10:

Thế nào là quá trình đẳng tích ? Tìm một ví dụ về quá trình này.

Lời giải câu 1 Trang 162 SGK Vật lý lớp 10:

Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi gọi là quá trình đẳng tích.

Ví dụ: Nung nóng 1 bình kín. ( thể tích bình kín là không đổi)

(BAIVIET.COM)