Giải bài 1 Trang 162 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 162 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 162 SGK toán lớp 3).

Đề bài 1 Trang 162 SGK Toán lớp 3:

Đặt tính rồi tính :

a) 21718 x 4

12198 x 4

b) 18061 x 5

10670 x 6

Lời giải câu 1 Trang 162 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 1 Trang 162 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)