Giải bài 1 Trang 161 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 161 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 50: Vệ sinh mắt.

Đề bài 1 Trang 161 SGK Sinh học 8:

Cận thị là do đâu? Làm thế nào để nhìn rõ.

Lời giải câu 1 Trang 161 SGK Sinh học lớp 8:

Cận thị là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần. Người cận thị muốn nhìn rõ những vật ở xa phải đeo kính mặt lõm (kính phân kì).

BAIVIET.COM