Giải bài 1 Trang 161 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 161 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 50: Vi khuẩn.

Đề bài 1 Trang 161 SGK Sinh học 6:

Vi khuẩn có những hình dạng nào ? Cấu tạo của chúng ra sao ?

Lời giải câu 1 Trang 161 SGK Sinh học lớp 6:

– Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau: hình que, hình cầu, hình phẩy, hình xoắn …

– Vi khuẩn gồm những cơ thể đơn bào, riêng lẻ hoặc có khi xếp thành từng đám, từng chuỗi. Tế bào có vách bao bọc, bên trong là chất tế bào, chưa có nhân hoàn chỉnh.

BAIVIET.COM