Giải bài 1 Trang 160 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 160 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 160 SGK toán lớp 3).

Đề bài 1 Trang 160 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 1 Trang 160 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 1 Trang 160 SGK Toán lớp 3:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau :

a) 40000 + 30000 + 20000 = 70000 + 20000 = 90000 ;

b) 40000 + (30000+ 20000) = 40000 + 50000 = 90000 ;

c) 60000 – 20000 – 10000 = 40000 – 10000 = 30000 ;

d) 60000 – (20000 + 10000) = 60000 – 30000 = 30000.

(BAIVIET.COM)